Ga naar de inhoud

Lees hieronder onze visie, in woorden gevat door stadchroniqueur Eric Alink.

De naald die in het metaal krast. De rakel die de inkt verspreidt. De guts die kerft in het hout.
De gemeenschappelijkheid van deze grafische technieken is dat zij vroeger, nu en toekomst met elkaar verbinden. Het Grafisch Atelier is de plek in Den Bosch waar die verknoping plaatsvindt – vijf dagen per week.

Carbonvelletjes

Enerzijds bieden wij beeldmakers kennis en expertise van ambachtelijke, oude technieken. Anderzijds wakkeren we experiment en innovatie aan. De kracht van het Grafisch Atelier is dat we carbonvelletjes tussen de generaties leggen. Oudere gardes beeldmakers laten afdrukken van hun vakmanschap op jongere kunstgrafici achter. In deze overdracht kiemt vernieuwing van zowel technieken als toepassingen, waarbij stappen van analoog naar digitaal worden gezet en visa versa.
Voor de helderheid: in het Grafisch Atelier stoelt het meester/gezel-beginsel op wederkerigheid. Jongere beeldmakers inspireren op hun beurt ouderen.
Tot de beeldmakers behoren ook kunstenaars uit andere disciplines – van architecten tot schrijvers. Daar zijn we blij om. Wij wakkeren aan dat makers/kunstenaars uit andere domeinen hun creativiteit met grafische technieken verrijken.

Kruispunt

De werkvloer van het Grafisch Atelier is tweehonderd en zesendertig vierkante meter groot.
Dat maakt de onderlinge uitwisseling van kennis en kunde extra vanzelfsprekend. We hebben geen kruispunt; we zíjn een kruispunt. Gelijkwaardig, levendig, onvoorspelbaar.

Grafiek mag gezien worden

Tegelijkertijd biedt het Grafisch Atelier een ongekende kans om je aan hectiek te onttrekken. Op deze plek vertraagt de tijd. Hier klinkt de taal van de binnenwereld – in inkt, verf en licht – maar zonder de buitenwereld te ontkennen. Grafiek wil immers gezien worden. In die wetenschap zetten we veelvuldig onze deuren open voor bezoek aan de werkplaats en stappen we naar buiten op zoek naar eigentijdse expositieruimte.

Voorbij grenzen

Nederland telt slechts acht volledig operationele grafische werkplaatsen. Het Grafisch Atelier is er één van. Daar zijn we trots op. Uit de herkomst van de beeldmakers, educatieve activiteiten en bezoekers valt op te maken dat onze betekenis uitstijgt boven de lokale en regionale postcodegebieden. Dat illustreert ook ons internationale netwerk, dat steeds wijdvertakter en fijnmazig wordt. Voorbij grenzen willen we kijken, geografisch en artistiek.

Risoprint Francie van der Wielen in GA
Risoprints van Francie van der Wielen in de droogrekken bij het GA