Ga naar de inhoud

Het Grafisch Atelier Den Bosch vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@gadenbosch.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?
Grafisch Atelier Den Bosch is een stichting, gevestigd te (5211 VK) ’s-Hertogenbosch aan de Boschveldweg 471a. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41082086. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. In geval van courtage worden jouw bankrekeningnummer en eventueel btw nummer als aanvullende gegevens verwerkt.

Wanneer jij als school een overeenkomst met ons sluit verwerken wij de naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon, het adres van de school, een mailadres voor facturatie en eventueel CJP nummer.

Bij aanschaf van een workshop of cursus verwerken wij jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel relevante opleidingen, ervaringen en opmerkingen.

Voor bestellingen uit de webwinkel verwerken wij jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

Wanneer jij een werkplek huurt, verwerken wij jouw naam voor de planning. Daarnaast verwerken wij jouw mailadres en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken in geval van wijzigingen.

Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin de door jou gemaakte werken met jouw naam en/of social media account wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of wij ons archief opschonen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele naam van de organisatie van bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. Optioneel kunnen wij ook vragen naar jouw adresgegevens, om te weten waar onze klanten zich bevinden. Dit is echter nooit verplicht met dit doel aan ons te verstrekken.

Wanneer jij in onze vlog verschijnt, benoemen we jouw naam, de naam van het project en de logo’s van samenwerkingspartners.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer jij onze website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Je leest hier meer over ons in cookiestatement.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens verwerken via een docent of samenwerkingspartner, waaronder een culturele instelling.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om
    jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een
    aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@gadenbosch.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken zullen wij passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming
Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet
(meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen

Artikel 7 Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@ gadenbosch.nl.

Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.