Ga naar de inhoud

Stimuleringsfonds geeft groen licht voor onderzoek

Welke rol kan grafiek spelen binnen het digitale domein? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat het GA in 2022 kan gaan uitvoeren dankzij een startsubsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het GA gaat in dialoog met makers en specialisten om actuele vraagstukken over de ontwikkeling van het veld van grafiek te verkennen en hoe deze zich zou kunnen verhouden tot een digitale omgeving.

Verdieping

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie staat sympathiek tegenover het idee een digitale en fysieke ruimte te combineren voor experiment en kennisdeling en noemt het een relevant en urgent onderzoek. “Er worden interessante en belangrijke vragen gesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot de verdeling van zeggenschap en het ontwikkelen van een inclusieve omgeving. We verwachten dat de startfase zal leiden tot een project dat de potentie heeft een waardevolle bijdrage te leveren aan de versterking en verdieping van het vakgebied grafische vormgeving”, schrijft het fonds in de toekenningsbrief.

Van werkplaats naar hybride kenniscentrum

Ten grondslag aan het onderzoek ligt de ambitie van het Grafisch Atelier om zich te ontwikkelen als kenniscentrum. Zo zou een online dependance van de werkplaats meer mogelijkheden bieden voor verschillende vormen van (open source) kennisoverdracht, maar ook voor experiment, ontmoeting en reflectie op het medium. Een uitgelezen kans voor het GA om zich nadrukkelijker te verbinden met andere werkplaatsen en een bredere doelgroep.

Vier onderwerpen

In verschillende werksessies, die in het voorjaar 2022 plaatsvinden, gaat het GA in gesprek over de volgende vier onderwerpen: het inhoudelijk raamwerk en artistieke ambities, de vertaling van een fysieke naar een hybride ruimte, technische mogelijkheden en dialoog met de doelgroep.