Ga naar de inhoud
Maartje en Peter GA

Meester-Gezel project van start

Dankzij een financiële bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie kan het GA het komend jaar het Meester-Gezel project uitvoeren. Hiermee willen we ervoor zorgen dat waardevolle kennis over grafische technieken wordt overgedragen en bewaard.

Marie-Louise Wasiela (directeur GA): “Het is cruciaal dat kennis gedeeld wordt met de jongere generaties. Het GA fungeert hierbij niet alleen als werkplaats maar zeker ook als kenniscentrum. Met het Meester-Gezel project willen we voorkomen dat een ervaren schakel uit deze ketting wegvalt, want dan gaat er veel kennis verloren om nieuwe makers te begeleiden en uit te dagen.”

Kenniscentrum

Met het Meester-Gezel project wordt Maartje van der Kruijs, in 2005 afgestudeerd aan de kunstacademie, intern opgeleid door de allround ervaren werkplaatsmeester Peter Koene (afgestudeerd in 1977). Maartje werkt al een aantal jaar in het GA en heeft zich gespecialiseerd in zeefdruk. Ze krijgt nu de kans om grondige kennis en ervaring op te doen met alle druktechnieken van het GA. Tijdens de opleiding is er ruimte voor experiment, materiaalonderzoek en kennisoverdracht over het gereedschap en het onderhoud van de machines.

Maartje: “Ik wil me al een tijdje meer verdiepen in andere technieken zoals ets- en lithografie en dan heel precies en nauwgezet alle stappen doornemen. Peter heeft niet alleen heel veel kennis van de techniek, maar ook van het materiaal, de apparatuur en het gereedschap. Als Peter over een tijdje met pensioen is, wil ik als werkplaatsbeheerder keuzes kunnen maken over aankoop en onderhoud van alles wat hier op de werkplaats staat.”

Deelbaar

Na het afronden van de opleiding kan Maartje workshops geven in alle druktechnieken. De kennis wordt vastgelegd in een logboek en stalenboek, zodat de inzichten ook deelbaar worden. Daarnaast worden er bij ieder onderdeel ook andere medewerkers en vrijwilligers uitgenodigd om deel te nemen.

Meer dan een werkplaats

Het Grafisch Atelier Den Bosch bestaat dit jaar 40 jaar. In deze periode is het GA uitgegroeid van faciliterende werkplaats naar een inspirerende plek met een grote expertise. Een knooppunt waar makers elkaar vinden. Met een aantal zeer ervaren drukkers wordt ruimte gemaakt voor innovatie binnen drukkunst. Het GA speelt een belangrijke rol als verbinder, kennisoverdracht en cureert nieuwe projecten. Makers van alle disciplines en leeftijden, van binnen en buiten de provincie zijn welkom.

Over het Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doet het Fonds door programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Kijk voor meer informatie op www.cultuurparticipatie.nl of lees meer over de gesubsidieerde projecten op www.cultuurparticipatie.nl/magazine/ .