Ga naar de inhoud

Financiële impuls van provincie Noord-Brabant

In het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant zijn afgelopen beoordelingsronde 18 subsidieaanvragen gehonoreerd aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. We zijn enorm trots dat het Grafisch Atelier Den Bosch een van de instellingen is waarvan de projectaanvraag is gehonoreerd.

Met de impulsgelden zet het GA in op verdere professionalisering. We willen onze rol als culturele partner en verbinder tussen makers en instellingen versterken. Bijvoorbeeld door onze diensten, zoals printing on demand en de online verkoop beter in beeld te brengen. Daarnaast kunnen bepaalde processen verder geautomatiseerd worden en willen we meer ruimte scheppen voor studenten en pas afgestudeerden in het GA. Met dit betere fundament is het GA straks goed uitgerust voor de toekomst.

Versterken van onze rol

In 2019 kreeg het GA al eerder impulsgelden via Kunstloc toegekend. Dit heeft er aan bijgedragen dat het GA is uitgegroeid van een louter faciliterende grafiek werkplaats naar een kenniscentrum met een grote expertise en een knooppunt waarin makers elkaar vinden. Het GA draagt zo structureel bij aan een vruchtbare voedingsbodem voor jonge en gevestigde makers in Brabant en versterking van het culturele klimaat.

Bekijk ook welke andere partners ons werk mogelijk maken.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Lees meer over de toekenningen