Ga naar de inhoud

Etsen is een magische techniek, het bewerkelijke en ambachtelijke karakter en de indirecte manier van werken, maken dat het proces spannend en soms onvoorspelbaar is. Pas bij het afdrukken van de plaat, als het door de pers wordt gehaald en je het papier voorzichtig optilt, zie je wat het geworden is.

Deze cursus is voor iedereen die kennis wil maken met alle aspecten van het etsen. In klein gezelschap, met veel ruimte voor persoonlijke begeleiding en het experiment, wordt op laagdrempelige wijze een diepgaande introductie gegeven in diverse mogelijkheden van het etsen.

Etsen Grafisch Atelier Den Bosch

Het is mogelijk met ragfijne lijntjes te werken, maar ook lekker experimenteren met diverse soorten arceringen om een beeld op te bouwen, geeft mooie resultaten. Door middel van arceringen en vele etsbeurten kun je een tint verkrijgen van zachtgrijs naar donker zwart en alles wat daartussen zit.

Bij deze cursus wordt er een lijnets op zink geëtst in kopersulfaat. Er komen geen schadelijke dampen vrij, wel zijn de etstijden wat langer dan in salpeterzuur.

In drie lesmiddagen krijg je de mogelijkheid om alle kennis op te doen, die nodig is om zelfstandig in het Grafisch Atelier etsen te maken en af te drukken.

Aan het einde van de cursus ga je naar huis met een flink aantal prachtige etsen naar eigen ontwerp

De etstechniek ontstond tussen 1450 en 1500, maar al lang daarvoor pasten de wapensmeden het toe op de voorwerpen die ze maakten. De zwaarden en harnassen waren zo hard, dat je er nauwelijks direct in kon graveren. De wapensmid bracht daarom een waslaag aan op het voorwerp en tekende daarin zijn versieringen. Vervolgens deed het zuur het zware werk, de getekende lijnen werden uitgebeten. Om de ontwerpen die ze gemaakt hadden te bewaren als bewijs van hun kunde, wreven ze de geëtste lijnen in met een middel dat gedeeltelijke oploste in water en drukte dit tegen een vochtig papier, zodat er een afdruk in spiegelbeeld achterbleef.

Het Grafisch Atelier Den Bosch behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de workshop niet door te laten gaan. De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursusbedrag terug.