Onze visie

De naald die in het metaal krast. De rakel die de inkt verspreidt. De guts die kerft in het hout.
De gemeenschappelijkheid van deze grafische technieken is dat zij vroeger, nu en toekomst met elkaar verbinden. Het Grafisch Atelier is de plek in Den Bosch waar die verknoping plaatsvindt – zes dagen per week.

Enerzijds bieden wij beeldmakers kennis en expertise van ambachtelijke, oude technieken. Anderzijds wakkeren we experiment en innovatie aan. De kracht van het Grafisch Atelier is dat we carbonvelletjes tussen de generaties leggen. Oudere gardes beeldmakers laten afdrukken van hun vakmanschap op jongere kunstgrafici achter. In deze overdracht kiemt vernieuwing van zowel technieken als toepassingen, waarbij stappen van analoog naar digitaal worden gezet. Voor de helderheid: in het Grafisch Atelier stoelt het meester/gezel-beginsel op wederkerigheid. Jongere beeldmakers inspireren op hun beurt ouderen.

Tot de beeldmakers behoren ook kunstenaars uit andere disciplines – van architecten tot schrijvers. Daar zijn we blij om. Wij wakkeren aan dat makers/kunstenaars uit andere domeinen hun creativiteit met grafische technieken verrijken.

De werkvloer van het Grafisch Atelier is tweehonderd en zesendertig vierkante meter groot.
Dat maakt de onderlinge uitwisseling van kennis en kunde extra vanzelfsprekend. We hebben geen kruispunt; we zíjn een kruispunt. Gelijkwaardig, levendig, onvoorspelbaar.

Tegelijkertijd biedt het Grafisch Atelier een ongekende kans om je aan hectiek te onttrekken. Op deze plek vertraagt de tijd. Hier klinkt de taal van de binnenwereld – in inkt, verf en licht – maar zonder de buitenwereld te ontkennen. Grafiek wil immers gezien worden. In die wetenschap zetten we veelvuldig onze deuren open voor bezoek aan de werkplaats en stappen we naar buiten op zoek naar eigentijdse expositieruimte.

Nederland telt slechts acht volledig operationele grafische werkplaatsen. Het Grafisch Atelier is er een van. Daar zijn we trots op. Uit de herkomst van de beeldmakers valt op te maken dat onze betekenis uitstijgt boven de lokale en regionale postcodegebieden. Dat illustreert ook ons internationale netwerk, dat steeds wijdvertakter en fijnmazig wordt. Voorbij grenzen willen we kijken, geografisch en artistiek. Een proeve ervan is het nieuwe, langlopende Artist-in-Residence programma. Meer dan een voetnoot: de [inter]nationale deelnemers dagen we uit om inspiratie uit Den Bosch, haar cultureel erfgoed en haar verhalen te putten.

In teksten korten we Grafisch Atelier af tot GA. Al leert de praktijk dat beoefenaars van grafische kunst vaak weinig aanleg voor volgzaamheid hebben, toch herkennen ze met een glimlach de gebiedende wijs in GA.

GA door, zeggen we. GA verder. GA waar je hebt te gaan, met het Grafisch Atelier als betrouwbaar en inspirerend vertrekpunt.