Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een helder beeld van alles wat het afgelopen jaar is ondernomen en gebeurd. 2019 was een succesvol jaar voor het GA waarin nieuwe verbindingen, verdere professionalisering, verjonging en innovatieve experimenten de boventoon voerden.

In 2019 hebben nieuwe doelgroepen hun weg naar het GA gevonden. Jonge professionals uit het hele land, die deelnemen aan projecten, uitgenodigd worden om bij het GA te werken en aansluitend exposeren, (her)ontdekken de mogelijkheden van de grafische technieken en zijn enthousiast na hun werkperiode in het atelier. In hun kielzog brengen zij nieuw jong publiek mee.

Vrijwilligers bieden hun tijd en kennis spontaan aan en meer dan 50 kunstenaars namen deel aan eerste landelijke grafiekbeurs Graphic Work. De nieuwe Risoprinter, aangeschaft begin 2019, is in een korte tijd niet meer weg te denken uit de werkplaats en het project Parariso waarbij de Risoprinter centraal stond is succesvol verlopen. Het is drukker dan ooit in de werkplaats. Iedereen geniet van deze nieuwe bruisende dynamiek. De vervolgstappen die het GA in 2019 heeft gezet, hebben haar vruchten afgeworpen die zichtbaar zijn in de intensivering van de activiteiten, projecten en ook onderaan de streep in financieel opzicht. En daar zijn wij gepast trots op.

Download het jaarverslag 2021