10 april 2020

Wisseling van de wacht in het bestuur

Het is een goede gang van zaken dat bestuursleden elkaar afwisselen. Zo heeft het Grafisch Atelier afscheid genomen van een tweetal bestuursleden en twee nieuwe verwelkomd. Hoe kijken de oud-bestuurders terug op hun tijd bij het Grafisch Atelier en wat willen de nieuwe gaan brengen? Hier een korte impressie van oud en nieuw.

Jan Ramaekers, oud-voorzitter
Tijdens het voorzitterschap van Jan Ramaekers is het Grafisch Atelier binnen de Willem Twee Fabriek verhuisd naar de eerste verdieping. Deze verandering maakte van het Grafisch Atelier in de ogen van Jan een van de mooiste faciliteiten in ons land. Het is verder in zijn optiek toegankelijker geworden voor publiek, grafici en studenten. Jan noemt het Grafisch Atelier ook wel een ‘geluksfabriekje’, waar nieuwe creaties het licht zien. Hij verwacht dat het Grafisch Atelier zich nog beter op de kaart zal zetten dan nu al het geval is, een centrum van kunst en cultuur waar Den Bosch trots op mag zijn. 

Peter Korsman, oud-bestuurslid
Ook Peter Korsman merkt een betere zichtbaarheid van het Grafisch Atelier op door de afgelopen jaren in gang gezette veranderingen. Hij denkt dat de door Kristel van Genugten ingezette koers van professionalisering door Ine Rutgers een goed vervolg zal krijgen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de oude gebruikers zich bij het Grafisch Atelier thuis blijven voelen en dat tegelijkertijd een verjonging van de gebruikers ruim baan vindt. Ine zal volgens Peter samen met het nieuwe bestuur het netwerk van het Grafisch Atelier uitbreiden en versterken in de transitie naar de werkplaats van morgen.


Geert Snijders – nieuwe voorzitter
Geert Snijders wil als nieuwe voorzitter de ingezette ontwikkeling van professionalisering en bredere positionering graag stimuleren en doorzetten. Traditionele en hedendaagse technieken krijgen hier volop kans zich te manifesteren en ontwikkelen. ‘Het Grafisch Atelier is een basisvoorziening in de kunstensector in 's-Hertogenbosch en wil die functie vormgeven in goede samenwerking met stedelijke partners in een financieel stabiele omgeving. In mijn taak als voorzitter wil ik ruimte bieden aan directeur, medewerkers en vrijwilligers en de teamgeest in het bestuur stimuleren.’

 

Nico Thöne - nieuw bestuurslid
Nico Thöne maakte kennis met het Grafisch Atelier als student van de kunstacademie Sint Lucas. ‘Ik vond het er meteen magisch, al die tubes inkt, interessante gereedschappen, prachtige persen.’ Later was ze er werkzaam als educatief medewerker en projectleider. ‘Het bijzondere aan het Grafisch Atelier zijn de mensen en de verbinding die er onderling heerst. Maar ook de passie waarmee kennis en technieken gedeeld worden en de bijzondere dingen die er gemaakt worden.’ Ze wil als bestuurslid graag bijdragen aan de verdere verankering van de stevige positie van het Grafisch Atelier en de voortzetting van de unieke plek van creatie die het vertegenwoordigt.