18 december 2019

Wijziging tarieven in 2020

Het is al lang geleden dat we de tarieven in het GA hebben aangepast, maar de huur van de werkplaats en de inkoop van de materialen zijn de afgelopen jaren wel gestegen. Vandaar dat wij een prijsverhoging gepast vinden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Tariefstijging materiaal en werkplaatshuur
Per 1 januari 2020 worden de prijzen voor de werkplaatshuur (dagdelen en dagen) en de prijzen van de materialen met 15 % verhoogd.

A en B tarieven
Daarnaast hebben we besloten dat we voor de werkplaatshuur gaan werken met twee tarieven. Dit geldt niet voor de materialen. Het idee erachter is dat iedere werkplaatsgebruiker een verschillend inkomen heeft. Je kunt zelf kiezen welke van de twee tariefgroepen het beste past bij wat je kunt besteden.

Wij gaan hierbij uit van het vertrouwensprincipe. Iedere werkplaatsgebruiker geeft bij betaling aan in welke categorie hij/zij valt.

Tariefgroep A - halve dag 13,25 euro/hele dag 22,50 euro
Tariefgroep B - halve dag 11,50 euro/hele dag 19,50 euro

De diensten van het GA
De prijzen in onze dienstverlening hebben we wat meer uitgesplitst.

Opfriscursus
Een opfriscursus wordt gegeven aan iemand die eerder een cursus heeft gevolgd in de techniek, maar waarvan de kennis is weggezakt. Op dit moment wordt voor iedere techniek 50 euro gerekend. Echter, de technieken onderling verschillen behoorlijk in tijd die er nodig is om kennis op te frissen. We hebben daarom gekeken hoe lang een opfriscursus gemiddeld duurt en het zo teruggerekend dat het uurtarief dan rond 22,50 euro ligt. Alle tarieven zijn inclusief werkplaatshuur.

De nieuwe tarieven worden met deze berekening:
Zeefdrukken 4 uur = 60 euro
Etsen 3 uur = 55 euro
Litografie = 3 halve dagen hele proces 175 euro
Houtdruk 6 uur = 120 euro

Studententarief blijft 50 euro voor 4 uur.

Persoonlijke begeleiding

Een privécursus blijft mogelijk, deze kost 45 euro per uur. Dit is exclusief werkplaatshuur.