Lucas Silawanebessy

Same same but different - Overzicht van het grafische oeuvre 1977 - 2009

Periode: 7 maart 2009 t/m 29 maart 2009
Opening: 7 maart 2009 om 16:00
“Same same but different“  is een veel gebruikte uitdrukking in Zuidoost Azië, waarmee Vietnamese kooplui hun handelswaar aanprijzen.
“Same same but different” verwijst in het geval van Lucas Silawanebessy naar zijn grafiektentoonstelling in het Grafisch Atelier Den Bosch en verwijst naar het repetitieve, het seriële en het spiegelbeeldige. 
Silawanebessy’s vroegste houtdrukken (’77) hebben die principes al in zich. De kleuren zijn in een enkel geval gespiegeld en herhaald.
Een serie houtdrukken en etsen geeft een beeld van een oplopende verdichting in structuur. De verkregen sporen zijn er met geweld ingeslagen.
Dit in tegenstelling tot de klassieke guts- of drogenaaldmethode.
 

De fotowerken hebben een vergelijkbaar karakter van herhaling en het seriële.
Met deze series wordt een poging gedaan een ‘compleet’ beeld op te roepen. Er is sprake van progressie, in tijd en van het fysieke. In het werk met foto’s van de kunstenaar is er bovendien een scheiding tussen het private en het publieke. In de tentoonstelling is een werk te zien dat opgebouwd is uit een keuze van 15 foto’s uit het familiealbum en 15 uit een fotocabine. 

De werken uit de jaren ’80 hebben vaak de maat van het papier als uitgangspunt. Daarin worden de uitgezaagde houtdrukvormen geplaatst.De optimaal verkregen spanning tussen kleurvelden en het lege papier roept tegelijkertijd ruimte op. 

In Silawanebessy’s nieuwste grafiekserie vormt de ‘collective memory’ de grondslag. Het onderliggende kleurfond is de ruimte, waarin verschillende onderdelen lijken te zweven. Soms zijn ze verdeeld door een ‘horizon’. Deze deling brengt spanning en onbalans in het beeld.
De vondst in deze controverse ligt in de vorm van de getallen 9 en 5.Deze getallen verwijzen naar de oervorm van de sociale gemeenschap in de Molukken (Indonesië). Deze grafiek ontstond uit een zoektocht naar balans tussen concept en realisatie, tussen twijfel en openheid, tussen scepsis en fantasie. Die zoektocht is uiteindelijk het basismotief geweest om deze nieuwe werken te maken. 
 

www.silawanebessy.com

 

In de portiersloge: installatie van Anne Hopman