Licht en landschap

Leerlingententoonstelling

Periode: 14 januari 2006 t/m 5 februari 2006
Opening: 14 januari 2006 om 16:00
Leerlingen beoefenen ambachtelijke grafische technieken op het Grafisch Atelier Den Bosch.
Deze tentoonstelling met grafische werken van jongeren is van 14 januari t/m 5 februari te zien in het Grafisch Atelier in de Willem II fabriek in 's-Hertogenbosch.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken op donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
In het kader van het project Licht en landschap vonden er in november 2005 verscheidene workshops grafiek plaats in het Grafisch Atelier Den Bosch.
Dit keer waren het geen professionele kunstenaars die de workshops volgden, maar leerlingen van het Sint Lucas uit Boxtel en van Het Hooghuislyceum uit Oss.

De leerlingen van het Sint Lucas drukten linosneden en houtsneden af op de monumentale persen van de werkplaats.
Groepen van de afdeling vorm en ambacht van het Hooghuislyceum in Oss zijn enthousiast in de weer gegaan met zeefdrukken, lithostenen en ets en droge naald.
In de workshops werden ze bijgestaan door docent-kunstenaars die gespecialiseerd zijn in de verschillende technieken.
Van de resultaten van deze werkperiodes is van 14 januari t/m 5 februari 2006 een expositie te zien in het Grafisch Atelier. Ter gelegenheid van deze expositie wordt de Tweede Jeugdgrafiekprijs uitgereikt aan een van de deelnemende leerlingen.
Ook is er een diapresentatie over de workshops te zien.

Reactie van Pieter de Laat docent van de leerlingen van klas 3 van Vorm en Ambacht, een nieuwe richting bij het Hooghuislyceum uit Oss, afdeling vmbo:

"Zoals twee jaar geleden ook al het geval was, kregen we de kans om aan deze fantastische activiteit deel te nemen. Toen sleepte één van onze leerlingen
de grafiekprijs in de wacht. Hoewel de leerlingen op school wekelijks zo'n 15 lesuren beeldend bezig zijn, is dit voor hen de eerste en (zowat) enige kennismaking met ets, zeefdruk en litho. Hoewel 'de vmbo-er' volgens onderwijskundigen eigenlijk niet lang aan een en dezelfde opdracht kan werken, is telkens drie uur onafgebroken gewerkt. Dat zegt iets over de begeleiding. Die was professioneel, de sfeer relaxed, er werd flink tempo gemaakt. Voor de leerlingen laat deze activiteit wellicht een onuitwisbare indruk na, voor de begeleidende docenten was het zeer inspirerend."

Tweede Jeugdgrafiekprijs Juryrapport

De Jury was zeer verrast en verheugd bij het bekijken van een tentoonstelling die zoveel enthousiasme en plezier uitstraalt. Maar vooral was ze onder de indruk van algehele hoge kwaliteit van de werken. Dat maakte het beoordelen ervan meteen helemaal niet eenvoudig.
Vastgesteld werd dat doorslaggevend zou zijn of de prent relatief origineel is, of er naar gestreefd was om de typische kenmerken van een specifieke grafische techniek te doorgronden en optimaal te benutten en tenslotte en vooral of de aanleiding voor alle creativiteit tot zijn recht was gekomen, namelijk Licht en landschap.
Er werd een lang en diepgaand gesprek gevoerd waarin elk jurylid een lijst van voorkeuren voorlegde.


Eerst wil ik nu de eervolle vermeldingen naar voren brengen:

Maikel Verwijmeren
Bram Janssens


Hun respectievelijk prenten troffen individuele juryleden als zeer geslaagde en sfeervolle prenten.

Waar sprake was van meervoudige overlap kwamen we tot een kortere lijst van genomineerden.

Dit zijn:

Nicky Cornelissen
Lincy van Abeelen
Merel van Rodijnen
Edwin Dirks
Lieke de Koning


Uiteindelijk kwam de Jury tot de slotsom dat om reden van de verrassende eenvoud en grote efficiëntie waarmee het beeld gemaakt werd, een beeld dat gekenmerkt wordt door een hoog contrast tussen licht en donker en waarin het landschap ondanks de overweldigende grootsheid op een haast intieme wijze wordt weergegeven; doordat het licht erin een stralende felheid krijgt dat je vermoed dat het gekozen beeld gebaseerd is op een eigen ervaring, dat maakte dat de Jury unaniem koos voor de prent van Merel van Rodijnen.