Terra poŽtica

Fotocollages en poŽzie van Leonie Verhoeven

Periode: 6 oktober 2007 t/m 28 oktober 2007
Opening: 6 oktober 2007 om 16:00

Leonie Verhoeven onderzoekt via het medium fotografie haar omgeving tot
in de kleinste details. Al onderzoekend bouwt ze aan een verzameling gefotografeerde kleuren, vormen en structuren van bloemen, planten, steen, hout en textiel.

Spelend en ordenend hiermee komt zij tot monumentale beelden die een nieuwe werkelijkheid voorstellen. Eigenlijk is het niet de buitenwereld, maar het ordenen van de innerlijke betekenisgeving ervan wat haar boeit.
Wat natuur is laat zich zien in het detail.

Met deze details, het combineren van verschillende afbeeldingen, naast en over elkaar ontstaat een nieuw beeld.
Het ontstane beeld is voor haarzelf weer uitnodiging tot beschrijving in taal.
In het besef van vergankelijkheid koestert zij de schoonheid van de dingen en schept ze een eigen poëtische realiteit.

Het werk van Verhoeven geeft een uitbreiding aan het begrip grafische kunst:
De techniek van het digitale printen maakt het mogelijk om in de methode van werken, het maken van een fotocollage, het fotografische karakter te behouden en het uiteindelijke beeld een grafische uitstraling te geven.