Het sprekende beeld

Periode: 12 december 2018 t/m 30 januari 2019

5 t/m 30 januari 2019
Opening: zaterdag 5 januari om 16.00 uur
Illustratoren: Anna van Dooren, Esther Sepers,
ML Wasiela, Atelier Tenk, Pepijn van den Nieuwendijk (Cirque de Pepin) en Geoffrey van Dijk.

In 2007 maakte Grafisch Atelier Den Bosch de tentoonstelling Buiten het boekje, waarin het werk van zes illustratoren in het volle licht stond. Vaak is de wens geuit hieraan een vervolg te geven. Nu 11 jaar later vragen vragen wij met Het sprekende beeld opnieuw exclusieve aandacht voor zes illustratoren, wier werk uiteenloopt van zeer subtiel lijnwerk tot humoristisch felgekleurde beelden.

 

Naast het redactionele illustratiewerk van Anna van Dooren zijn er de boekillustraties van Esther Sepers en de atmosferische verhalende beelden van
ML Wasiela. De verfijnde illustraties van Pepijn van den Nieuwendijk (Cirque de Pepin) gaan meer richting autonoom beeld waarin nog steeds het verhalende karakter de boventoon voert. Tegenhanger in lijnvoering vormt het werk van Atelier Tenk (Kenny Jacobs en Tom van der Pijl) met grafische heldere inkttekeningen. Tot slot de rake humoristische beelden van Geoffrey van Dijk, een uiteenspatten van kleur en een lust voor het oog.

De tentoonstelling wil een staalkaart zijn van wat er onder jonge illustratoren leeft. Zichtbaar wordt ook het spanningsveld tussen de toegepaste en dienstbare illustratie als begeleiding of aanvulling van het geschreven woord en de vrijheid om daarbinnen tot een individuele beeldtaal te komen. Daarnaast staat het autonome werk waarin het illustratieve idioom is aangegrepen om tot een eigen ideeënwereld te komen; een wereld waarin op uitbundige wijze verhalen worden verteld.

 

In deze tentoonstelling ontmoeten zeer verscheiden illustratoren elkaar, waarbij hun werken nu eens een dialoog aangaan, dan weer veelstemmig met elkaar in gesprek gaan over wat er binnen het illustratieve mogelijk is. De bezoeker wordt hier hartstochtelijk in meegenomen.

Kom luisteren naar wat de beelden je tonen, kom kijken waarvan deze illustraties verhalen!

Te zien in Grafisch Atelier Den Bosch/Spiegelzaal Willem II Fabriek.