Uitreiking Cultuurfondsprijs aan GA Den Bosch!

Periode: 21 mei 2016 t/m 31 december 2016
Onlangs werd aan het Grafisch Atelier de tweejaarlijkse Van den Udenhout - Chappin Cultuurfondsprijs 2016 uitgereikt!

De feestelijke prijsuitreiking vond donderdag 19 mei j.l. plaats in het Bestuurscentrum in Den Bosch.
Na een welkom door het stadsbestuur overhandigde Kurt Verhees, directeur van het autobedrijf Van den Udenhout B.V. de aan deze prijs verbonden cheque van 7500 euro aan een trotse voorzitter en coördinator van het GA Den Bosch.

Wethouder/loco-burgemeester Jan Hoskam, Kurt Verhees, Alex de Vries en voorzitter Grafisch Atelier Jan Ramaekers hielden mooie speeches. Hieronder de tekst van Alex de Vries, o.a. bestuurslid van het Cultuurfonds.

Grafisch Atelier Den Bosch staat voor
onderzoek en ontwikkeling

Voor een stad als ‘-s-Hertogenbosch is het Grafisch Atelier een onmisbare werkplaats. Het is namelijk een echte basisvoorziening waarop de beeldende kunst kan bouwen. In een stad waar het beeldend kunstonderwijs zo’n lange en mooie traditie heeft, is het van doorslaggevend belang dat kunstenaars na hun opleiding een bedding vinden waarin ze inhoudelijk en ambachtelijk door kunnen groeien. Daarvoor zijn presentatieruimten nodig, museale instellingen, debatruimtes en dergelijke, maar ook collectieve werkplaatsen waar kunstenaars elkaar ontmoeten rond het produceren van nieuw werk. Daarvoor komen ze hun atelier uit om in gezamenlijkheid met anderen onderzoek te doen, te experimenteren met materialen en technieken, publicaties te maken, prenten uit te geven enzovoort. Het Grafisch Atelier Den Bosch voorziet daarin.

Doordat grafiek vaak wordt geassocieerd met historische ambachtelijkheid zoals houtdruk, ets en steenlitho – allemaal hoog aangeschreven grafische werkvormen overigens – wordt nogal eens gedacht dat zo’n voorziening een achterhaalde zaak is. Het tegendeel is waar. De grafiek ontwikkelt zich op technologisch gebied op een manier die volkomen eigentijd is. Digitale werkwijzen horen net zo goed tot de grafiek als fotografische en filmische. Grafiek is een vorm van beeldbewerking die met de eenvoudigste middelen kan worden uitgevoerd, maar ook met de technologisch meest geavanceerde. Het Grafisch Atelier Den Bosch biedt dat hele scala aan.

Individuele kunstenaars zijn veelal niet in staat om de dure en grote apparatuur aan te schaffen waarmee die ambachtelijke en technologische beeldbewerkingen worden gerealiseerd. Door collectieve aanschaf en gezamenlijk gebruik wordt dat wel mogelijk en komen de mogelijkheden ervan voor iedereen binnen bereik.

Vrijwel ieder industrieel bedrijf kent een Research and Development – onderzoek en ontwikkeling - afdeling. Zonder productontwikkeling ben je bedrijfsmatig namelijk ten dode opgeschreven. Daarom worden voortdurend experimenteel nieuwe producten ontwikkeld. Het is een bekend fenomeen dat 90% van wat er op de afdeling Research and Development wordt bedacht uiteindelijk commercieel niet interessant is. Maar de tien procent die wel succesvol op de markt wordt gezet is die investering meer dan waard. Een grafisch atelier is de Research and Development afdeling van de beeldende kunst, met gemiddeld genomen een groter slagingspercentage van experiment en onderzoek dan in het bedrijfsleven gebruikelijk is. In ieder geval in artistiek-inhoudelijke zin. Er is vrijwel altijd een uitkomst in de vorm van een kunstzinnig product dat ook nog eens in oplage wordt gemaakt, zodat het relatief goedkoop in aanschaf is. Voor veel kunstverzamelaars begint de opbouw van een collectie met het aankopen van grafiek.

Ook in educatief opzicht is het grafisch atelier een belangrijk centrum van creativiteitsontwikkeling. Wie een prent wil maken, moet nadenken over beeldstructuur, laag na laag, drukgang na drukgang; over kleuropbouw, over omdraaiing en spiegeling. Dat begint bijvoorbeeld met een eenvoudige aardappelstempel en kan uitmonden in complexe digitale prints. Wat je daarvan leert, simpelweg door het te doen, is niet enkel een creatief proces, maar ook een training van analytisch en logisch denken en plannen.

Kortom het Grafisch Atelier is een werk- en leerbedrijf, een schakel in de kunst en de educatie die meer op waarde kan worden geschat dan tot nu toe het geval is. De toekenning van de prijs door het Van den Udenhout-Chappin Cultuurfonds is daarom meer dan welkom voor deze werkplaats die met minimale financiële middelen zoveel inspirerend werk verricht. Het is een blijk van waardering vanuit het bedrijfsleven dat de waarde wil onderstrepen van een kunstenaarsinitiatief dat bestaat bij de gratie van de belangeloze inzet van veel vrijwilligers. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen en mag het Grafisch Atelier Den Bosch in de toekomst vertrouwen op blijvende ondersteuning door stad en regio waar het zo’n belangrijke functie vervult.

Alex de Vries