Oorsprong

Een installatie van Dorette Sturm

Periode: 3 mei 2008 t/m 25 mei 2008
Opening: 3 mei 2008 om 16:00
Speciaal voor de Portiersloge heeft Dorette Sturm 'Oorsprong' ontwikkeld: een installatie, die raakvlakken heeft met het monumentale werk 'Wolk' uit 2007.
Op het historische binnenplein van Het Kruithuis in 's-Hertogenbosch was een lichtgevende "inflatable" te zien, die werd omsloten door een tuinkas.
Ook bij het Grafisch Atelier maakt zij dankbaar gebruik van de omsloten, geborgen binnenruimte van de Portiersloge en doet opnieuw een poging de grenzen van de materie te vervagen. De passant wordt uitgenodigd even stil te staan bij de overgang van de ene naar de andere ruimte: van binnen naar buiten, van buiten naar binnen.

www.dorettesturm.nl