Teach the Teacher

Periode: 5 mei 2015 t/m 15 mei 2015
Onlangs vond in het Grafisch Atelier het eendaagse seminar “Teach the teacher” plaats.

Onlangs vond in het Grafisch Atelier het eendaagse seminar “Teach the teacher” plaats. 

Het GA had daarvoor een kleine groep belangstellenden uit eigen kring uitgenodigd, met bijna allemaal ervaring in het lesgeven aan kinderen en/of volwassenen.
Beeldend kunstenaar Cornelie Samsom vertelde over het geven van (ets)workshops aan diverse groepen kinderen.
Haar collega Nico Thöne gaf informatie over kunstbespreking, gespreksleiding en nabesprekingen bij workshops.

Door de gegeven informatie, korte trainingen en uitwisseling van elkaars ervaringen bleek het een erg zinvolle en inspirerende dag te zijn.