Guido Lippens
Jaarprent 2013

Guido Lippens

Periode: 14 september 2013 t/m 20 oktober 2013
Opening: 14 september 2013 om 16:00
Start nieuwe expositieseizoen Grafisch Atelier Den Bosch

Jaarlijks geeft het Grafisch Atelier in samenwerking met een gerenommeerde kunstenaar een vriendenprent uit. Ditmaal heeft het GA Den Bosch de Middelburgse kunstenaar Guido Lippens bereid gevonden de vriendenprent 2013 te maken.

Voor Lippens vormen het schilderen en tekenen uitdagingen, die bij hem vaak een rationeel startpunt hebben.
Over dit werkproces vertelt hij: “Het denken te weten, leidt meestal naar ontevredenheid over het behaalde resultaat! Ik raak daardoor in een situatie van proberen, maar vaak zit er niets anders op, dan het werk tijdelijk weg te zetten, of het een tijdlang op mijn kijkmuur te hangen. Zo ontstaat ergernis en wat er niet aan deugt, wordt zichtbaar. Het wijst me welke kant het op moet, al blijft het proberen. Het appel wat het werk doet op beleving is niet specifiek gezocht, maar laat zich wel herkennen. Dat vormt het aspect, wat ik beeldend verder probeer te ontwikkelen en te versterken.
Zo doende leidt het werk mij en wordt mogelijk ook herkenbaar voor de beschouwer. ”

De Vriendenprent 2013 van Guido Lippens is een zeefdruk in vijf verschillende kleurversies, met elk een oplage van 10 stuks.
Deze prent heeft een langwerpig staand karakter en roept associaties op met een beeld van een staande figuur. In Lippens’ schilderijen en tekeningen komen regelmatig lijnen voor, die zelf niet getekend of geschilderd worden. Ze danken hun ontstaan aan de plaatsing van twee vlakken, die elkaar niet raken en zo het tussenliggend materiaal van de ondergrond zichtbaar laten.
De suggestie van een staande figuur die het beeld oproept, maakt het interessant om het onder wisselende omstandigheden te tonen. Zo kan het beeld als enkeling, maar ook als groep functioneren, in meerdere kleuren.

Met de aanschaf van een vriendenprent koopt u voor een bescheiden bedrag hedendaagse grafiek van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd ondersteunt u hiermee de activiteiten van de stichting Grafisch Atelier Den Bosch. De vriendenprent 2013 kost €100,-. Bij aankoop van de gehele groep van vijf prenten
€450,-.    

De prent is gedrukt op Somerset White Satin papier, 300 grams.
Papiermaat van elke prent: 25 x 76 cm.    

Guido Lippens, 8-10-1939, Terneuzen.
Woont en werkt in Middelburg.

Wilt u inschrijven? Stuur een mail naar info@gadenbosch.nl.    

Verder in het Grafisch Atelier:
In de Salon: 'Anywhere you go' meets 'Betsu Betsu', met grafische ontwerpen van Stefanie van der Ploeg & Marieke Vromans en Mijke van Griensven & Floor Kraan.
In de Achterkamer: Affiches van vormgeversduo Attak