Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust

Een expositie van Willebrord Ricken, Mario Dijsselbloem, Peter Koene

Periode: 11 september 2010 t/m 10 oktober 2010
Opening: 11 september 2010 om 16:00
Wij nodigen u van harte uit voor de feestelijke opening van deze expositie met etsen, lino’s, tekeningen, schilderijen, computertekeningen en beelden van Willebrord Ricken, Peter Koene en Mario Dijsselbloem.

“Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust”

Het zijn de woorden die Goethe zijn tragedieheld Faust in de mond legt. Woorden die in onze tijd spreekwoordelijke uitdrukking zijn geworden voor de schijnbaar onverenigbare krachten, die in de moderne mens huizen.

Dr Faust verklaart zich nader: 

'... de ene wil zich van de andere bevrijden, / de ene hecht zich strak en stijf / aan de met gretigheid geliefde aarde, / de andere tilt zich moeizaam uit het slijk / op zoek naar iets van tijdlozer waarde...' 

Het heldere en het duistere, het hogere en het lagere, het zichzelf verklarende en het zich verbergende - in de werken van de 3 kunstenaars kan men zulke uitbundigheden aantreffen. Soms kan men zich bijna afvragen of twee werken wel van een en dezelfde kunstenaar zijn. Men kan zich erover verbazen hoe een kunstenaar in zijn werk zulke uitgesproken uitersten opzoekt of volstrekte ongerijmdheden naast elkaar kan laten bestaan. 

In de tentoonstelling zullen heel veel werken te zien zijn en van zeer uiteenlopende aard. Etsen, litho's, schilderijen, linosneden, computertekeningen, beelden en tekeningen. Uit deze veelheid van werken komt geen uitgekristalliseerd beeld naar voren, maar voor de kijker die bereid is zich in deze turbulentie te laten meestromen, is er veel te genieten en de moeite van het overdenken waard. 

Tijdens deze opening introduceert het GA de nieuwe informatiefolder en de vriendenactie.
Peter Koene zal de tentoonstelling inleiden.

De expositie is te zien van 11 september t/m 10 oktober.
Openingstijden: do t/m zo van 13.00 – 17.00 uur.

In de Portiersloge: fotowerk van Nedim Kufi.

Het Grafisch Atelier is gevestigd in de Willem II  fabriek. Op de dag van de opening, 11 september, is het Open Monumentendag en kunt u verschillende ruimtes in de Willem II  fabriek bezoeken.
Beeldend kunstenaar Bianca Tangande zal twee rondleidingen door het gebouw verzorgen: om 12.00 u. en om 15.00 u.

Recensie Brabants Dagblad van 14 september: www.xs4all.nl/~koenep/bd/zwei_seelen.pdf

Ook in de Willem II fabriek: CBK: 3 september – 3 oktober Local Space.