Eden

Een videoloop van Emma van der Put

Periode: 16 januari 2010 t/m 21 februari 2010
Opening: 16 januari 2010 om 16:00
 
EDEN
een residu van de mens
en zijn eerste tuin
 
Deze videoloop toont het aftasten van
overgangsgebieden tussen cultuur en natuur,
het gebied tussen kleding en huid
en de overgang van pot naar plant.
De mens en plant gezien als gecultiveerde natuur
of door cultuur omhulde natuur.