Grafische Technieken

DEZE CURSUS IS VOL
Kosten: € 0,00 (inclusief BTW en materiaal)

Voor wie altijd al eens had willen werken met traditionele grafische technieken als de ets, de houtsnede en linosnede, geeft het Grafisch Atelier De Bosch met een cursus van acht weken op vrijdagmiddag. De cursus is geschikt voor beginners én voor hen die al eerder ervaring opdeden met deze technieken.

In acht lessen kan er gewerkt worden in een heel scala aan technieken:  

- de robuuste en expressieve lino- en houtsnede, die zich uitstekend lenen voor het werken in kleur;
- de droge naald met haar rijke schakering van zacht-wollige tot hard-agressief ingekerfde lijnen in de metalen plaat;
- de rijkdom en heldere elegantie van de lijnets;
- geavanceerdere technieken als aquatint en suikeraquatint.  

Werken met grafische technieken levert een dubbel plezierige ervaring op: niet alleen kun je je verliezen in wat je wilt verbeelden of vertellen; daarnaast is er het avontuur van hoe je verbeelding werkelijk te laten worden door onderzoeken van en proefondervindelijk experimenteren met de techniek van het drukken. Kleinere of grotere oplagen zijn mogelijk.  

Aan de hand van een opdracht of werkend naar eigen inzicht ga je op zoek naar die techniek en het onderwerp dat je het beste ligt om die prenten te maken die je voor ogen staan. Ervaring is niet nodig. Je begint op het niveau dat je hebt en al het andere leer je al doende.

Docent
De workshop wordt gegeven door beeldend kunstenaar Peter Koene.

Data en plaats
De workshop wordt gegeven op 8 vrijdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur.
Data: najaar 2011, data volgen.
De werkplaats van het Grafisch Atelier bevindt zich in de voormalige Willem II-fabriek, Boschveldweg 471, Den Bosch, op loopafstand van het centraal station NS.

Kosten
De kosten van de workshop bedragen € 350,- inclusief BTW.

Inschrijving
Aan deze intensieve workshop kunnen maximaal 8 personen deelnemen. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van een ondertekend formulier. Je ontvangt daarna een factuur van de workshopkosten. De inschrijving is definitief na ontvangst van de workshopkosten. Bij te veel aanmeldingen kom je in aanmerking om als eerste gegadigde voor de volgende workshop te reserveren.

Men schrijft zich in voor de gehele cursus. Voor aanvang dient het cursusgeld te zijn voldaan.
Lessen, die uitvallen wegens ziekte van de docent, of andere redenen, die buiten de cursist liggen, worden vervangen of ingehaald. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus wordt geen lesgeld terugbetaald. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van de cursist, met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring, kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van het Grafisch Atelier.

Nog vragen?
Grafisch Atelier Den Bosch
073 61 34 277
info@gadenbosch.nl

Het Grafisch Atelier behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de workshop niet door te laten gaan.
De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursus bedrag geretourneerd.

Algemene voorwaarden educatie