Gomdruk

Kosten: € 0,00 (inclusief BTW en materiaal)

Workshop gomdruk
Het Grafisch Atelier Den Bosch organiseert in 2010 een workshop gomdruk. De workshop is bedoeld voor professionele beeldende kunstenaars en fotografen.
Enige ervaring met werken met de computer/fotoshop is vereist. 

Gomdruk is een oude techniek, een van de edele fotografische procédés.Het is een contactprocédé: een fotonegatief wordt rechtstreeks op geprepareerd papier afgedrukt. Het fotonegatief kan worden gemaakt met behulp van de computer uit een ingescande foto.

Werkwijze
Nadat een lichtgevoelige laag is samengesteld en pigment is toegevoegd, wordt dit mengsel aangebracht op (ets)papier, om vervolgens in de doka ter droging te worden opgehangen. Zodra de emulsie droog is, wordt hij lichtgevoelig. Het papier wordt in contact gebracht met het vergrote negatief en met een zeefdruklamp belicht. Hierna wordt het belichte beeld in water gebracht, waarbij het positieve beeld langzaam te voorschijn zal komen. De aldus verkregen gomdruk kan, voor het verkrijgen van meer kracht en meer halftonen, of voor meer kleuren, opnieuw worden geprepareerd en verder opgebouwd.

Docent
De workshop wordt gegeven door Kees Helmers, beeldend kunstenaar/graficus, docent aan de Kunstacademie in Utrecht. 

Data
Maandag 10 en dinsdag 11 mei + maandag 17 en dinsdag 18 mei. 

Tijd
Van 9.00 - 17.00 uur.
 
Kosten
De kosten van de workshop bedragen € 300,- inclusief BTW.

Inschrijving
Aan deze intensieve workshop kunnen 6-8 kunstenaars deelnemen. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van een ondertekend formulier. Je ontvangt daarna een factuur van de workshopkosten. De inschrijving is definitief na ontvanst van de workshopkosten.Bij te veel aanmeldingen kom je in aanmerking om als eerste gegadigde voor de volgende workshop te reserveren. 

Men schrijft zich in voor de gehele cursus. Voor aanvang dient het cursusgeld te zijn voldaan.
Lessen, die uitvallen wegens ziekte van de docent, of andere redenen, die buiten de cursist liggen, worden vervangen of ingehaald. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus wordt geen lesgeld terugbetaald. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van de cursist, met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring, kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling van het Grafisch Atelier.

Nog vragen
Grafisch Atelier Den Bosch
073 6134277
 

Het Grafisch Atelier behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de workshop niet door te laten gaan.
De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursus bedrag geretourneerd.

Algemene voorwaarden educatie