1 maart 2022

Andere invulling directie bij het GA

Roos van den Oetelaar, die het afgelopen jaar samen met Marie-Louise Wasiela het gezicht was van het GA als interim directeur, legt vanaf maart haar functie neer om haar ambities te volgen. Ze gaat zich richten op het bouwen van haar eigen praktijk voor artistiek onderzoek.

Kunstklimaat Den Bosch en Brabant
Roos heeft als integer leider het Grafisch Atelier een artistiek-inhoudelijke impuls gegeven en de organisatie op nieuwe manieren op de kaart gezet. Ze versterkte bondgenootschappen en zette zich in voor het stimuleren van een levendig en sterk verbonden kunstklimaat in de stad en provincie.

Onderzoek ontwikkeling grafiek 
Zowel het bestuur van het GA als haar directe collega's zijn opgetogen dat Roos niet helemaal zal verdwijnen uit de organisatie: "Ik heb het Grafisch Atelier als een thuis ervaren en gezien hoe deze plek een verschil weet te maken voor zoveel kunstenaars en ontwerpers. Als freelancer zal je mij dus zeker nog wel voorbij zien komen. Ik ben overtuigd van het potentieel van de organisatie, want het veld van grafiek is buitengewoon rijk en in ontwikkeling." Onlangs heeft het Grafisch Atelier een startsubsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds voor een onderzoek dat Roos in opdracht van het Grafisch Atelier zal gaan leiden: "Samen met collega's uit het veld buig ik me over vraagstukken omtrent de ontwikkeling van grafiek in de 21e eeuw en de rol die digitalisering daarin kan gaan spelen. Daar kijk ik erg naar uit."

Groeien
Marie-Louise Wasiela blijft in functie als algemeen directeur, waar ze zich samen met het team hard blijft maken om het GA te laten groeien tot een van de meest betekenisvolle werkplaatsen van Nederland. Marie-Louise: "Ik kijk met veel plezier terug op de periode waarin ik samen met Roos het directeurschap heb opgepakt. Ik ben dan ook blij dat we onze samenwerking kunnen blijven voortzetten."