20 mei 2022

Printmaking in the digital domain

werkplaats van de toekomst

Hoe ziet de werkplaats van de toekomst eruit? Wat is haar potentieel? Wat gaat er verloren? En hoe is die plek vervolgens verbonden aan de ontwikkeling van grafiek?

In Printmaking in the digital domain onderzoekt Roos van den Oetelaar voor Het Grafisch Atelier Den Bosch, in samenwerking met Sofie Dederen en Platform Werkplaatsen, welke rol het digitale domein zou kunnen spelen binnen de ontwikkeling van het veld de komende 10 tot 15 jaar.
Printmaking in the digital domain is een onderzoek waarin er tijd en ruimte is gemaakt om te speculeren over hoe digitalisering zich verhoudt tot de ontwikkeling van creatieve processen, fysieke plekken en netwerken binnen het veld van printmaking. Een wenselijke toekomst ligt ten slotte geworteld in het heden.

Publicatie
De eerste fase van het onderzoek Printmaking in the digital domain zal gedeeltelijk worden gepubliceerd op o.a. Platform Werkplaatsen. Het doel is om een mogelijke route en een gemeenschappelijke taal te articuleren waarmee dialoog en eigenaarschap gestimuleerd wordt bij het werkveld van collega’s en organisaties. Maar ook nadrukkelijk binnen de doelgroep.

Download hier de publicatie

Online Intervisie
Op dinsdag 5 juli organiseerden we met Platform Werkplaatsen een Online Intervisie over dit onderwerp. Roos den Oetelaar vertelde over Printmaking in the digital domain en anderen konden hierop reageren. Bekijk de Intervisie hieronder:

 

Printmaking in the digital domain komt tot stand met een startsubsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is een aanzet voor engagement en het creëren van draagvlak voor de volgende fases en de uitrol van het onderzoek.