Ga naar de inhoud

Polymeerdruk is een fotografisch procedé op een zinken of koperen plaat.
Het is een andere manier van etsen, zonder chemicaliën met vele nieuwe mogelijkheden, waarbij het principe van de foto-afdruk bewaard blijft.

Fotopolymeerfilm kan worden aangebracht op zink, koper, hout, plexiglas, etc. De film is gevoelig voor ultraviolet licht, waardoor het mogelijk is fotografische beelden of tekeningen te belichten.

Na ontwikkeling is dit fotobeeld als diepdruk in te inkten en in oplage af te drukken. Er hoeven hierbij geen giftige zuren te worden gebruikt

Na afloop zijn de deelnemers van de workshop in staat om zelfstandig met deze techniek te werken en deze verder te ontwikkelen; hierbij kunnen zij gebruik maken van de faciliteiten van het Grafisch Atelier.

De cursus is gericht op de technische aspecten van het polymeerdrukken waarbij met name de volgende aspecten aan bod komen:

  • Kennis van materialen, pers en gereedschappen
  • Voorbereiding en aanbrengen van de lichtgevoelige film op zinkplaat
  • Belichten en ontwikkelen van het fotografische beeld in de DOKA
  • In-inkten, afslaan en drukken van de plaat (vergelijkbaar met het afdrukken van etsen)
  • Kennismaking met vervolgtechnieken

Het Grafisch Atelier Den Bosch behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de workshop niet door te laten gaan. De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursusbedrag terug.