31 maart 2020

Roos, onze nieuwe kracht op de backoffice

Nu het GA al een tijdje is gesloten, hebben nog niet veel mensen kunnen kennismaken met ons nieuwe teamlid: Roos van den Oetelaar. Roos is kunstenaar en schrijver en zal het Grafisch Atelier voornamelijk gaan ondersteunen achter de schermen met projecten.

Kan je iets over je achtergrond vertellen?
In 2013 studeerde ik af aan de kunstacademie in Den Bosch. Daar hield ik me voornamelijk bezig met de nieuwe mogelijkheden van technologie en welke effecten die op onze cultuur hebben - op tijd en ruimte. Het medium film leende zich daar enorm goed voor. De jaren erna ben ik met bewegend beeld blijven werken, maar de focus is meer verschoven naar de positionering en betekenis van de hedendaagse kunst(enaar). Het was dus niet zo opmerkelijk dat ik uiteindelijk een theoretische master ben gaan volgen aan de universiteit. Dat betekende ook dat er minder ruimte kwam voor mijn beeldende werk. Nu ik mijn eerste weken hier bij het GA achter de rug heb en weer middenin deze creatieve broedplaats heb mogen vertoeven, merk ik pas hoe zeer ik dat eigenlijk mis! Mijn vingers kriebelen ervan! 

Wat motiveerde je om bij het Grafisch Atelier te komen werken?
Het Grafisch Atelier is alive and kicking. Het is echt een enorm levendige werkplaats waar veel gebeurd, bevlogen mensen werken en die mee beweegt met haar tijd (al 36 jaar!). Dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat vergt veel inspanning en vermogen tot innovatief denken én handelen, zonder het fundament uit het oog te verliezen. Ik vind dat erg indrukwekkend. Er werken hier veel mensen waar ik op verschillende manieren iets van kan leren. Het is bovendien een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan het faciliteren van een werkplaats voor ontwerpers en kunstenaars.

Ben je bekend met grafiek?
Op de academie deed ik een minor grafiek en heb ik veel gewerkt met verschillende technieken en een enorme serie zeefdrukken gemaakt. Deze heb ik toen zelfs mogen exposeren bij het Grafisch Atelier. Maar ik houd me ook erg bezig met kunstgeschiedenis en ben mateloos gefascineerd door die van de drukkunst. Ik vind het bijvoorbeeld bijzonder dat grafiek eeuwenlang kunstenaars in staat stelde meerdere oplages te maken, een groter publiek te winnen en meer werk te kunnen verkopen. Maar we zijn steeds meer gegaan naar een tijd van reproduceerbaarheid. Dat juist een verlangen naar authenticiteit is gaan groeien, impliceert misschien dat er iets in die reproductie verloren is gegaan. In die zin is de rol van grafiek volledig omgedraaid en juist een soort van terugkeer naar de stem van de kunstenaar, naar de basis van het maakproces, de pure ambacht - het 'origineel'. Dat is toch waanzinnig?

Hoe zie je de toekomst van het Grafisch Atelier?
De werkplaats is heden ten dage met haar faciliteiten en uitgebreide kennis een absoluut, noodzakelijke schakel binnen het culturele klimaat van Den Bosch en omgeving. Ambachtelijkheid is lang verguisd, maar inmiddels al een hele poos bezig met een opmars, zowel in de samenleving als in de kunst. Een plek als het Grafisch Atelier is dus relevanter dan ooit en ik voorspel dat deze steeds belangrijker zal worden in een tijd van digitalisering en transitie waarin we leven. Ik verheug me op de vruchtbare toekomst van deze plek!