7 september 2022

VACATURE: Penningmeester bestuur Grafisch Atelier

Ter versterking van het bestuur zoeken wij ​​​​​een bestuurslid die kunst en het Grafisch Atelier een warm hart toedraagt en samen met medebestuursleden en het team wil werken aan een solide toekomst voor deze bijzondere werkplaats. Gezien de financiële portefeuille en verantwoordelijkheden vragen wij ervaring in accountancy of financieel management. Bestuurlijke ervaring in een (non-profit)organisatie is een pré.

Verantwoordelijkheden:
• De directie stelt de jaarlijkse begroting op in nauw overleg met jou.
• Je bent vaste partner van de directie bij het genereren en presenteren van de kwartaalcijfers 4x per jaar. De directie stelt de cijfers op in samenwerking met een extern administratiekantoor, en je bevraagt deze tot alles helder is. Je vult aan waar nodig bij de presentatie door de directie van de kwartaalcijfers aan het bestuur.
• Hetzelfde geldt voor het opstellen van het financieel jaarverslag met bijbehorende toelichting.
• Als er vraagstukken zijn die de cijfers en financiële stand van zaken betreffen dan ben je vraagbaak van directie of teamleden en/of vraagsteller om te helpen helderheid te scheppen.
• Je sluit aan bij gesprekken met de subsidieverstrekkers (gemeente 's-Hertogenbosch) waar het gaat om financiële zaken (4x per jaar).

Je denkt pro-actief mee over het waar mogelijk verbeteren van inzicht in en controle over de financiële situatie en mogelijkheden.     

We bieden:​​​
Verbondenheid met een bloeiende organisatie en een jong bestuur. Een plek met een divers netwerk en ruimte voor ideeën en inbreng om verder te professionaliseren. Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden (1 vacature). Het betreft een onbezoldigde functie, tijdsindicatie is 1 x 2,5 uur per 3 weken.

Interesse?
Stuur een motivatie en CV naar: organisatie@gadenbosch.nl  of bel met 06 46448546
Wil je meer informatie neem dan contact op met Marie-Louise Lauwen (voorzitter bestuur).