5 oktober 2022

Cultuurfonds Noord-Brabant investeert in Printed Matter van het GA

63 bijzondere Brabantse cultuurprojecten steunt het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant in het derde kwartaal van 2022. Het programma ‘Printed Matter’ in het kader van ons 40-jarig bestaan is een van de initiatieven waar een financiële bijdrage naar toe gaat.

Printed Matter
Het Grafisch Atelier Den Bosch bestaat 40 jaar. Dat wordt gevierd met een inspirerend programma rondom ‘Printed Matter’ en kunst voor een breed publiek. Het programma, met onder meer een nachtelijke openluchtexpositie, belicht de innovatieve kant van printmaking en biedt een bijzonder overzicht van ‘Printed Matter’ van nu en in de toekomst. Zo laten we zien welke rol gedrukte kunst en design kan innemen in de maatschappij. We zijn heel blij dat het Cultuurfonds € 10.000 in ons jubileumprogramma investeert.

Bekijk ook de andere culturele projecten waar het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant dit kwartaal in investeert.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen ze met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.