Eden

 

EDEN
een residu van de mens
en zijn eerste tuin
 
Deze videoloop toont het aftasten van
overgangsgebieden tussen cultuur en natuur,
het gebied tussen kleding en huid
en de overgang van pot naar plant.
De mens en plant gezien als gecultiveerde natuur
of door cultuur omhulde natuur.